Tag Archives: vrijwilliger

“Democratie moet onderhouden worden”

Een uitspraak van de burgemeester van Borne, Rob Welten begin dit jaar.

Ik vind dat een juiste constatering. En vooral in een tijd dat – naar mijn idee – vrij veel aandacht wordt besteed aan het fenomeen democratie en democratisch handelen, te pas en te onpas en in welke zin dan ook. Dan past een dergelijke uitspraak wel. Op de achtergrond van deze uitspraak kom ik zo nog even terug.

Vrijheid van meningsuiting, privacy, veiligheid, voorkomen van intimidatie. Een aantal begrippen en idealen die op dit moment wat meer in beeld zijn. Zowel in positieve als in negatieve zin.
Niet alleen gevoed door de discussie rond meer tolerantie, b.v. ten aanzien van asielzoekers. Maar ook door een toename van onverschilligheid, soms vijandigheid  en het ontbreken van respect.

Ik stel dit vast als ik een artikel in de krant of een ander tijdschrift lees. Of als ik op een begrip google, dat ik wat meer wil uitspitten b.v. als achtergrond voor mijn politieke activiteiten.
Democratisch handelen en respect zijn begrippen die voor mij dicht bij elkaar liggen. Het zijn voor mij ook kernwaarden, zoals gedeelde verantwoordelijkheid. Het zijn voor mij geen kreten, maar in de loop van de tijd begrippen geworden.

Eigenlijk had ik een artikeltje willen schrijven naar aanleiding van de uitspraak van genoemde burgemeester Rob Welten. Ik had willen reageren op zijn uitgesproken gedachten, begin dit jaar, over politieke dienstplicht. Dat komt dan een volgende keer wel.

Inmiddels ben ik weer aangesteld als raadslid in de mooie gemeente Moerdijk. En juist deze kernwaarden gaven voor mij de doorslag bij mijn keuze. Een keuze, toen ik onlangs werd gevraagd of ik nog een paar jaar het raadslidmaatschap voor het CDA wilde vervullen.
Deze plaats was vrijgekomen omdat het zittende raadslid een keuze maakte tussen twee passies. Haar rol als vrijwilliger in de samenleving en haar rol als raadslid. Ook dat vind ik een vorm van democratisch onderhoud. Daar heb ik respect voor!

Een Kerstherberg en vrijwilligers

PosterZondag na de Kerst was het dit jaar uitrusten voor de vrijwilligers, die er voor de gasten waren in de Kerstherberg in Breda. Vanaf Kerstavond 19.00 uur tot 19.00 uur op 2e Kerstavond stonden zij klaar in het activiteitencentrum ’t Rondeel; in Breda beter bekent als Stichting Tientjes. Met een drankje en een hapje, met op 1e en 2e Kerstdag een diner en met een praatje in de wat langer durende nachten. Vrijwilligers die er b.v. voor zorgden dat een koor op 1e Kerstdag en een goochelaar op 2e Kerstdag het podium kregen om een optreden of hun kunstje te doen. En tussendoor de nodige andere ‘artiesten’ van buiten, die de ruimte kregen om de aanwezigen te laten zien wat zij in hun mars hadden. Oók voor de mensen van het Leger des Heils en anderen met hun mooie Kerstverhalen.
De aanwezige gasten bestonden voor een groot deel uit dak- en thuislozen. Maar ook uit mensen uit de buurt, die met hun kinderen even langs kwamen.

Door de Kerstherberg waren zij in de gelegenheid een kopje koffie, thee of een frisdrankje te drinken of aan te schuiven aan de geweldig verzorgde diners of om een Kerststukje in elkaar te knutselen.
Op 1e Kerstdag werd het eten verzorgd door een instelling en 2e Kerstdag door vrijwilligers. Bredanaars die thuis iets lekkers kookten en er voor zorgden dat dit lekkers warm op tafel kwam. Of koud, zoals de drie heerlijke ijstaarten. Geweldige mensen zijn dat.
Waarbij ik andere vrijwilligers geen tekort wil doen. Want wat heb ik weer bijgeleerd. Wat heb ik de afgelopen dagen met geweldige mensen mogen samenwerken in deze 24 / 7 gelegenheid om even tot rust te komen. Voor de gasten dan wel.
Binnenkort evalueren en dan na de zomermaanden weer langzaam aan de Kerstherberg van 2016 voorbereiden. Ik kijk er naar uit!