Tag Archives: Serena

Visie op duurzaamheid

Wooncorporatie Woonkwartier timmert letterlijk en figuurlijk aan de weg. Onder andere een grote renovatie in de wijk Serena in Zevenbergen, opknappen van woningen aan de Doelstraat/Molenstraat/Sint Jorisstraat en op dit moment worden woningen opgeknapt aan de Vianenstraat en Willem III-straat in Zevenbergen. En er staat nog meer op de rol.

Zowel bij de fusie, waarbij Woonkwartier ging samenwerken met een aantal andere corporaties, als via afspraken met de gemeente Moerdijk houdt Woonkwartier de huurders voor dat de toekomst er voor Woonkwartier en huurders duurzaam uit gaat zien. Ook in de uitvoering van duurzaamheidsvisie zou Woonkwartier een belangrijke rol gaan spelen. 
In de afspraken met de gemeente wordt o.a. overeengekomen dat zonnepanelen worden gelegd op de woningen, die een opknapbeurt krijgen. Die afspraak is al weer enige tijd geleden gemaakt. Maar nog weinig sprake van zonnepanelen op huurwoningen in onderhoud bij Woonkwartier.

Onlangs was de directeur van Woonkwartier, Ruud van den Boom, aanwezig bij het bezoek van Madeleine van Torenburg (2e Kamer) aan het Haven- en Industrieterrein. Hij hield zijn bekende betoog, maar wat komt er in de praktijk van terecht? Woonkwartier wilde bij de presentatie van de duurzaamheidsvisie in november 2018 niet veel meer kwijt dan dat over haalbaarheid en betaalbaarheid nog weinig was te zeggen.
Misschien dat – nu haast een half jaar verder – meer bekend is bij Woonkwartier over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de mooie volzinnen uit de duurzaamheidsvisie.

Tablets en e-readers

Pluspunt%20SerenaOnder meer op de woensdagmiddagen help ik een handje als vrijwilliger in Pluspunt Serena in Zevenbergen. Daar vinden door de weeks allerlei activiteiten plaats voor buurtbewoners, zoals darten, schilderen, koersballen en b.v. één keer per maand lekker eten.
Naast de koffie-inloop drie keer per week, houden we op woensdagmiddagen een tablet-inloop. Mensen kunnen dan binnenlopen met hun vragen over tablets, laptops en PC’s. En sinds vanmiddag ook over e-readers. Daar blijkt ook behoefte aan te zijn. Ouderen werden door de Sint of met de Kerst door de kinderen verblijd met een e-reader, maar dan … Hoe werkt dat, wat kan ik er op lezen? Hoe kan ik hiermee internetten enz?
Wij proberen op dergelijke vragen een antwoord te geven. Dat geldt overigens ook voor vragen over b.v. internetbankieren. Nu de Belastingdienst heeft aangekondigd om de blauwe brieven voorgoed de deur uit te doen, slaat de paniek en stress toe. Gelukkig loopt dit niet zo’n vaart. Maar toch… Steeds meer gaat digitaal. En niet iedereen heeft een kleinkind waar je even mee kunt Whatsapp’n , Skype’n of Facetime’n.
BTW: aan de spelling moet ik ook iedere keer weer wennen. Tips zijn welkom!

Vanmiddag heb ik ook met een bewoner van Cura Serena de beginselen doorgesproken over het samenstellen van een fotoboek op de tablet. Een hele klus. Maar … oefening werkt.
Verder kwam nog de vraag aan de orde hoe je met je tablet de als Kerstpakket ontvangen tegoedbonnen kunt verzilveren. Daar heb ik maar een aparte afspraak voor gemaakt. Uiteindelijk lukt het niet iedere keer, om binnen twee uurtjes het iedereen naar de zin te maken.

Het Pluspunt heeft een Facebookpagina met o.a. een nieuwsbrief, waarop alle activiteiten vermeld staan met datum en tijdstip. Tot kijk!