Tag Archives: Moerdijk

(Betaalbare) cultuur in Moerdijk

Ik werd getriggerd door een facebookpagina, met als titel Cultuur Moerdijk. Aandacht werd gevraagd voor enkele Passiemomenten in Klundert, Zevenbergen en Willemstad. In het boekje Uitagenda Moerdijk was ik deze evenementen ook al tegengekomen. Op Ons WestBrabant (muziek en nieuwszender, o.a. te beluisteren in de gemeente Moerdijk), had ik de promotie gehoord over de uitvoering van het Passieverhaal in de Bartholomeuskerk in Zevenberg, met nadruk op de gratis toegang.
Tja… einde verhaal. Even meegedaan met de promotie? Of toch ……

This image has an empty alt attribute; its file name is Cultuur-Moerdijk.jpg

Bij het doorbladeren van het genoemde boekje was mij opgevallen dat voor veel evenementen een toegangsprijs wordt gerekend. En terecht. Iedere uitvoering kost nou eenmaal geld, al was het maar voor de promotie, huur van de ruimte en een onkostenvergoeding voor de artiesten.

Alhoewel ik mij herinner dat nog niet zo lang geleden een toegangskaartje voor een concert in de Moerdijkzaal in Zevenbergen 5,00 of 7,50 euro kostte, trof ik nu zelfs een toegangsprijs aan van 17,50 euro voor een High Tea-concert. En ik altijd maar denken dat de toegang tot een High Tea vooral wordt bekostigd door hetgeen je zelf meeneemt en waarvan jij de hoogte van de kosten bepaalt.

De Schuur in Zevenbergen

Even terug naar de nieuwe Uitagenda.
Ik was overigens tevreden dat deze “reclame” ook in mijn brievenbus terecht was gekomen, ondanks mijn Nee-/Ja-sticker ;-]. Weer complimenten voor de verzorging en de manier waarop in dit boekwerkje wordt getracht om heel veel evenementen uit de gemeente te presenteren. Eigenlijk hoef je (op cultureel gebied) niets meer te missen. Of het zou de toegangsprijs moeten zijn die een drempel voor veel mensen opwerpt.

This image has an empty alt attribute; its file name is Passions.jpg

Ik ken mensen die het niet zo breed hebben, die jaren geleden naar het zondagmiddagconcert in de Moerdijkzaal gingen, omdat de toegang betaalbaar was. Die nu al lang niet meer naar dergelijke evenementen gaan, omdat je je inkomsten nou eenmaal voor je steeds duurder wordende huishouden nodig hebt.

Dan is het fijn dat het Passiemoment in de Bartholomeuskerk in Zevenbergen gratis is.
Zou een cultuurpasje voor inwoners met een inkomen tot 110 procent van het minimumloon geen optie zijn? Zodat deze mensen, met een korting op de toegangsprijs, toch naar evenementen kunnen. Eens kijken of ik met deze vraag een raadslid geïnteresseerd kan krijgen. Een naar mijn idee interessanter onderwerp dan dat geneuzel over lantaarnpalen en de omvang van stoeptegels.

This image has an empty alt attribute; its file name is Viool-en-ruimte.jpg

Eigenlijk is dit stukje al weer te lang voor een blog. Maar toch nog even een nabrander. Het moet mij van het hart dat van de uitvoerenden van drie concerten (pag. 5 Uitagenda) de artiesten uit het buitenland komen. Meer oog voor regionale kwaliteit, en dat is er genóeg, kan m.i. geen kwaad.

Afvalstoffenheffing

Ik vraag mij af of mensen er nog van schrikken als ze in de krant lezen dat het ophalen van het huishoudelijk afval in 2020 vermoedelijk zo’n 35 tot 45 euro duurder gaat uitpakken. Althans als we wethouder Van Dorst mogen geloven.
Ik denk het niet. Nou ja niet alle lezers zullen ervan schrikken. Vermoedelijk wel die huishoudens die het al financieel krap hebben en blij waren toen in 2017 de afvalstoffenheffing met zo’n 15 % naar beneden ging.
En kom nou niet met de opmerking dat kwijtschelding van gemeentelijke belastingen mogelijk is voor de groep met een bekend minimuminkomen. Ik heb het vooral over de veel grotere groep van Moerdijkers die het net (niet) lukt om de financiële touwtjes aan elkaar te knopen. Bewoners die geen gebruik kunnen maken van regelingen, omdat ze – op papier – net iets meer verdienen dan is toegestaan, om voor een regeling in aanmerking te komen.

De lezers die er niet van schrikken denken misschien “Zie je wel. Niets nieuws onder de zon. Die hele verandering van de afvalinzameling, die voormalig wethouder Kamp al op zijn CV wilde zetten, kost gewoon meer geld”. 
Goed dat we nu een wethouder hebben die “zonder twijfel” in de toekomst kan kijken. Hij beweert dat we – zonder twijfel – duurder uit zouden zijn geweest als we het oude systeem hadden behouden. 
Overigens zijn we, als alles doorgaat met de extra afvalinzameling in de zomermaanden, met de kosten daarvan (nu geraamd op 120.000 euro), weer terug bij het oude tarief van 2016 of zitten daar al weer boven.

De gemeenteraad behandelt binnenkort het voorstel om het krediet van 120.000 euro vrij te maken voor de proef voor het extra inzamelen van GFT in de zomermaanden. Dit is een ideaal moment om met het college de uitvoering van de afvalinzameling tot nu toe in een openbare vergadering te evalueren. 

This image has an empty alt attribute; its file name is IMAG0952-1024x576.jpg


Opvallend is overigens de toename van restafval langs en op de openbare weg. Zou dat apart worden gewogen?

Zevenbergen weer in beeld

ZB NoordOnlangs was stedenbouwkundige Riek Bakker op visite bij de gemeenteraad in Moerdijk. Zij was daar op uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders. De opzet was dat Mw. Bakker haar visie zou presenteren op de toekomstige ontwikkelingen van noordelijk Zevenbergen.

Nu is er de komende jaren in Zevenbergen – als centrumkern – van de gemeente Moerdijk veel te doen.
In drie jaar tijd gaat zo’n beetje het hele centrum op de schop. Het water komt bijvoorbeeld terug zoals vroeger al het geval was. Hartje Zevenbergen krijgt meteen ook een flinke facelift. Verder staat nog meer te gebeuren in dit mooie stadje. Als in Moerdijk de provincie en de gemeente het uiteindelijk voor elkaar krijgen, dan verrijst er nabij het grote industrieterrein een logistiek park van respectabele omvang. Als tegemoetkoming voor het ongemak en de toenemende verindustrialisering van het oosten van deze gemeente krijgen een aantal projecten in de gemeente optimaal aandacht.

En juist één van deze projecten is de ontwikkelingen van Zevenbergen Noord. Ook een klein bedrijfsparkje midden in Zevenbergen (Huizersdijk) gaat dan aangepakt worden. Voor veel Zevenbergenaren een stuk verouderde commerciële gribus dat al jaren geleden afgebroken had moeten worden.
Dinsdagavond was Riek Bakker weer in Zevenbergen. Zij presenteerde nogmaals haar visie over de ontwikkelingen van de noordelijke kant van Zevenbergen. Het was tevens een kick-off van dit project. Zowel inwoners als ondernemers konden intekenen om met dit project mee te gaan denken.

Na afloop sprak ik voor- en tegenstanders. Opvallend was dat de tegenstanders voornamelijk uit de andere kernen afkomstig waren. Hier was de teneur dat er wel weer een hoop geld naar Zevenbergen zou gaan ten koste van de ontwikkeling van de andere kernen in de gemeente.
Voorstanders spraken de hoop uit dat er snel gas gegeven gaat worden.
Volgens hen wordt het tijd dat in Zevenbergen ook eindelijk eens iets gaat gebeuren. Of dat nu (mede) ter compensatie is van ongemak van elders of omdat Zevenbergen nou eenmaal de motor van de gemeente zou kunnen zijn, kwam er niet helemaal uit. Wel begreep ik dat een aantal inwoners klaar staat om mee te denken om her en der de schop de grond in te steken of zelf de bulldozer te besturen.

Voor de critici: Riek Bakker wordt niet betaald door de gemeente, maar door het commercieel samenwerkingsverband dat ideeën heeft met Zevenbergen Noord. En bijzonder aandachtspuntje is dat de inwoners en ondernemers in Zevenbergen ca. kunnen deelnemen in de visievorming.
Wel er snel bij zijn, want er wordt al driftig gas gegeven.

“Democratie moet onderhouden worden”

Een uitspraak van de burgemeester van Borne, Rob Welten begin dit jaar.

Ik vind dat een juiste constatering. En vooral in een tijd dat – naar mijn idee – vrij veel aandacht wordt besteed aan het fenomeen democratie en democratisch handelen, te pas en te onpas en in welke zin dan ook. Dan past een dergelijke uitspraak wel. Op de achtergrond van deze uitspraak kom ik zo nog even terug.

Vrijheid van meningsuiting, privacy, veiligheid, voorkomen van intimidatie. Een aantal begrippen en idealen die op dit moment wat meer in beeld zijn. Zowel in positieve als in negatieve zin.
Niet alleen gevoed door de discussie rond meer tolerantie, b.v. ten aanzien van asielzoekers. Maar ook door een toename van onverschilligheid, soms vijandigheid  en het ontbreken van respect.

Ik stel dit vast als ik een artikel in de krant of een ander tijdschrift lees. Of als ik op een begrip google, dat ik wat meer wil uitspitten b.v. als achtergrond voor mijn politieke activiteiten.
Democratisch handelen en respect zijn begrippen die voor mij dicht bij elkaar liggen. Het zijn voor mij ook kernwaarden, zoals gedeelde verantwoordelijkheid. Het zijn voor mij geen kreten, maar in de loop van de tijd begrippen geworden.

Eigenlijk had ik een artikeltje willen schrijven naar aanleiding van de uitspraak van genoemde burgemeester Rob Welten. Ik had willen reageren op zijn uitgesproken gedachten, begin dit jaar, over politieke dienstplicht. Dat komt dan een volgende keer wel.

Inmiddels ben ik weer aangesteld als raadslid in de mooie gemeente Moerdijk. En juist deze kernwaarden gaven voor mij de doorslag bij mijn keuze. Een keuze, toen ik onlangs werd gevraagd of ik nog een paar jaar het raadslidmaatschap voor het CDA wilde vervullen.
Deze plaats was vrijgekomen omdat het zittende raadslid een keuze maakte tussen twee passies. Haar rol als vrijwilliger in de samenleving en haar rol als raadslid. Ook dat vind ik een vorm van democratisch onderhoud. Daar heb ik respect voor!