Tag Archives: Breda

Een Kerstherberg en vrijwilligers

PosterZondag na de Kerst was het dit jaar uitrusten voor de vrijwilligers, die er voor de gasten waren in de Kerstherberg in Breda. Vanaf Kerstavond 19.00 uur tot 19.00 uur op 2e Kerstavond stonden zij klaar in het activiteitencentrum ’t Rondeel; in Breda beter bekent als Stichting Tientjes. Met een drankje en een hapje, met op 1e en 2e Kerstdag een diner en met een praatje in de wat langer durende nachten. Vrijwilligers die er b.v. voor zorgden dat een koor op 1e Kerstdag en een goochelaar op 2e Kerstdag het podium kregen om een optreden of hun kunstje te doen. En tussendoor de nodige andere ‘artiesten’ van buiten, die de ruimte kregen om de aanwezigen te laten zien wat zij in hun mars hadden. Oók voor de mensen van het Leger des Heils en anderen met hun mooie Kerstverhalen.
De aanwezige gasten bestonden voor een groot deel uit dak- en thuislozen. Maar ook uit mensen uit de buurt, die met hun kinderen even langs kwamen.

Door de Kerstherberg waren zij in de gelegenheid een kopje koffie, thee of een frisdrankje te drinken of aan te schuiven aan de geweldig verzorgde diners of om een Kerststukje in elkaar te knutselen.
Op 1e Kerstdag werd het eten verzorgd door een instelling en 2e Kerstdag door vrijwilligers. Bredanaars die thuis iets lekkers kookten en er voor zorgden dat dit lekkers warm op tafel kwam. Of koud, zoals de drie heerlijke ijstaarten. Geweldige mensen zijn dat.
Waarbij ik andere vrijwilligers geen tekort wil doen. Want wat heb ik weer bijgeleerd. Wat heb ik de afgelopen dagen met geweldige mensen mogen samenwerken in deze 24 / 7 gelegenheid om even tot rust te komen. Voor de gasten dan wel.
Binnenkort evalueren en dan na de zomermaanden weer langzaam aan de Kerstherberg van 2016 voorbereiden. Ik kijk er naar uit!