Boze burgers en BB-loket

hangplek voor ouderen blogTwee ingezonden brieven in een landelijk dagblad. Reacties op een artikel in de zaterdageditie van deze krant. Om met het laatste te beginnen. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) had vastgesteld dat het met Nederland structureel de verkeerde kant opgaat. Althans zo’n 15 procent van onze inwoners hebben dat gevoel, vertaald in maatschappelijk onbehagen.
Een hele pagina op zaterdag over onvrede bij burgers, waaruit de doelgroep bestaat en andere etiketjes.
Met als kop: ‘Boos over vluchtelingen en over nog veel meer’.

Als ik zo’n artikel lees, dan zoek ik naar het waarom, de strekking, wat wil je ermee bereiken.
Naar mijn idee kwam het er niet uit, althans werd het krantenartikel zéker zo niet afgesloten. De laatste zinnen repten over ‘het kristallisatiepunt’ en het ‘door burgers’ afgedwongen referendum over Oekraïne op 6 april. Of het die BB’er iets kan schelen (teneur artikel).
Fijn dat er dan nog twee ervaringsdeskundigen op maandag het podium krijgen in de krant. De één spuwt nog even gal over de oorzaak ‘Vluchtelingen’ en de ander ziet een oplossing in een BB-loket.

Het is goed om ook vast te kunnen stellen dat we de goede kant opgaan. Dat werd niet in het krantenartikel vermeld. Immers heeft datzelfde planbureau al meerdere keren dergelijke onderzoeken gedaan. Eigenlijk monitoort dit instituut constant o.a. het onbehagen bij Nederlanders en ‘analyseert’ die gegevens. Naar aanleiding van een onderzoek tussen 2008 en 2010 werd door het SCP geconcludeerd dat een kwart van de mensen ontevreden was. En eerder deze eeuw (2004) was er zelfs sprake van een derde van de bevolking, die even niets met de maatschappij had.

Eigenlijk zitten we met deze 15 procent (2015) nog niet eens op het niveau van de vorige eeuw (midden jaren ’90). Toen had zo’n 17 procent van de mensen moeite met o.a. de oplossing van maatschappelijke problemen, de politiek, met de hoogte en de aard van de criminaliteit, met buitenlanders die hier komen werken en het probleem van steeds minder geld om uit te geven.

Het gaat dus de goede kant op met de maatschappelijke betrokkenheid. Weliswaar hebben veel mensen – gelet op de recente onderzoeken van het SCP ruim de helft – zorg bij de ontwikkelingen in Nederland, maar dat Nederland daarmee afglijdt?
De vraag is wat je dan wél suggereert met dit artikel. We gaan immers – gezien de onderzoeken van de afgelopen decennia – de goede kant op met Nederland en met zijn BB’ers. Misschien iets voor de wekelijkse brief in die krant (van de hoofdredactie).

O ja … Niet weer een loket erbij hè. We zijn juist bezig om al die loketten af te schaffen en te beperken tot ‘BuitenBeter-apps” e.d.
Advies: ga eens bij een ouderen-hangplek luisteren in je wijk of dorp. Zeker weten dat je er niet negatiever vandaan komt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *