Kernachtige voorzieningen

Vanmorgen werd ik tijdens een kopje koffie met een aantal Willemstadters aangesproken op het gemeentelijk subsidiebeleid. In de krant stond een aantal artikelen over subsidies aan instellingen. Bijvoorbeeld de subsidie aan de bibliotheek in de gemeente. Medekoffiedrinkers waren geschrokken van de hoogte van dit bedrag (ruim 8 ton), terwijl de bibliotheekfunctie in deze kern op de helling ging. Zij waren van mening dat dit niet te rijmen was. Dat de gemeente zou uitkijken naar een alternatief kwam niet echt binnen. Waarom zou je de ene faciliteit sluiten en een andere mogelijkheid starten? Vanuit mijn rol binnen de lokale politiek heb ik e.e.a. zo goed en zo kwaad als mogelijk proberen toe te lichten.

Wat bleek: voor de aanwezigen was de bibliotheeksubsidie een bruggetje naar de gesprekken in Willemstad over het zwembad in deze kern. Kon de politiek nou niet gewoon garanderen dat het zwembad in mei weer open zou gaan. Zo’n belangrijke voorziening voor jong en oud. Je kunt toch09 niet in alle voorzieningen blijven snijden, werd als argument aangevoerd. Als er dan al wordt gekort op de biebfunctie, dan kun je toch financiële energie steken in een andere voorziening.

De conclusie van de soms verhitte discussie op deze mooie vrijdagmorgen was, dat het gemeentebestuur vooral de bewoners zou moeten vragen wat hun idee is over het voorzieningenniveau binnen de kern. Volgens één van de tafelgenoten zou dit ook moeten gelden voor het overleg over het openbaar vervoer.

Ik denk dat ik een paar ambitieuze kernbewoners over de streep heb getrokken om binnenkort mee te gaan praten over het gebiedsplan Willemstad. Stof genoeg voor discussie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *