Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente

Met een prima verhaal keek burgemeester Jac Klijs even terug naar het jaar dat achter ons ligt en blikte vooruit naar hetgeen in het nieuwe jaar – in grote lijnen – te verwachten is.
De nieuwjaarstoespraak maakte onderdeel uit van de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis op 4 januari. Onderwerpen als het vraagstuk rond de huisvesting van vluchtelingen, de ontwikkelingen rond het Havenschap en de toenemende samenwerking met andere gemeenten kregen even aandacht. Ook onder meer de ontwikkelingen in de kern Moerdijk, waar de Moerdijkregeling en het gemeenschapshuis De Ankerkuil inmiddels een succes zijn geworden. Als belangrijk aandachtspunt haalde Jac Klijs de vervoersproblematiek aan rondom de gemeente en in de regio. Een goede gelegenheid voor de burgemeester om nog eens stil te staan bij een nieuwe en bredere Moerdijkbrug of een tunnel. Aandachtspunten genoeg voor het nieuwe jaar.
Zijn toespraak werd overschaduwd op het moment dat de burgemeester de gezondheidssituatie van Hetty, zijn echtgenote memoreerde.
De bijeenkomst werd vooral gebruikt om elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar en de nodige afspraken in de agenda te noteren onder het genot van een hapje en een drankje.
De avond werd muzikaal opgeluisterd door een aantal studenten van het Marklandcollege. Zeker voor herhaling vatbaar. Klonk prima en je bleef verstaanbaar. Dat is in het verleden wel eens anders geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *