Goede communicatie en toch niet geïnformeerd worden ?!?

“We hebben steeds helder en goed gecommuniceerd”, aldus een wethouder, die daarbij ook opmerkte dat ‘we’ (college van B&W) doen wat de gemeenteraad ons (college van B&W) heeft opgedragen. Het is per se niet uit zijn duim gezogen, want deze reactie kan regelmatig naar aanleiding van opmerkingen van deze wethouder worden opgetekend. Weliswaar worden deze bevindingen met enige regelmaat in het lokale deel van de regionale krant afgedrukt, maar we kunnen toch vaststellen, dat wat er in de krant staat, minimaal dagwaarde heeft, tenzij het tegendeel direct wordt bewezen.

Medemblik 1In dit geval gaat het over de discussie over de vermeende plaatsing van windturbines van haast 200 meter hoogte (‘tiphoogte’) op het industrieterrein. Een groep mensen uit een kern (Klundert in dit geval) is niet zo blij met minimaal een viertal windmolens op een afstand van ongeveer 1.000 meter van hun stadje. “Je zult daar toch de rest van je leven tegenaan moeten kijken”; nou ja, op z’n minst 20 jaar.
Het is niet zo dat dit groepje mensen, dat een groot deel van de inwoners van Klundert zegt te vertegenwoordigen, tegen windmolens is. Maar zo dicht bij de woonbebouwing?

“Kunnen de molens niet op een andere plaats worden gebouwd? Het industrieterrein is een ideale locatie voor dergelijke grote windturbines en met zo’n oppervlakte aan industriële bebouwing, zal er toch wel ergens een plaatsje zijn waar de molens minder storend kunnen worden neergezet” verzuchten veel Klundertenaren.

Nu weer even terug naar de ‘discussie’ tussen bewonervertegenwoordigers en wethouder. Het gaat erom dat die vertegenwoordigers zeggen dat zij niet goed zijn geïnformeerd over de plannen.
Er is dus steeds helder en goed gecommuniceerd, maar de informatievoorziening was op z’n minst onvoldoende. En zo sta je dan tegenover elkaar en kom je er niet zo een, twee, drie uit.
Maar, daar hebben ‘ze’ iets voor bedacht. Er ligt nu een ontwerp van een plan, waarmee je iets kunt vastleggen met regels, een zgn. ontwerp-bestemmingsplan. Met dit plan in je hand “kun je nu officieel bezwaar maken” tegen het plan, of zoiets zou de wethouder hebben gezegd.
Blijft echter dat helder en goed communiceren én niet goed geïnformeerd worden, uitspraken zijn waarvan de gevolgen lijnrecht tegenover elkaar kunnen komen te staan.

Misschien dat de discussie over de (ook kerngerichte) gebiedsplannen en de invulling daarvan, de burgerparticipatie bij de besluitvorming door de gemeente én het extra geld voor communicatie dat er de komende twee jaar komt, inwoners en bestuur dichter bij elkaar gaat brengen. Er ligt een mooie casus op tafel. Komen die grote windmolens er nu wel of juist niet vlak bij Klundert?
De wethouder heeft het over procedures en de inwoners over ‘beleving’. Met deze benadering loop je het risico om lijnrecht tegenover elkaar te blijven staan. Daar hebben ze dan weer democratische afspraken over gemaakt. Kijken hoe dat uitpakt.

Er is inmiddels een paar centimeter aan ‘informatie’ over dit onderwerp. Het woord is nu aan de bewoners. Dat dan weer wel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *