Monthly Archives: maart 2019

Bijeenkomst De Bakkerij over de haven in Zevenbergen

In café De Bakkerij werd zaterdagmiddag (16 maart) gepraat over het open graven van de haven door Zevenbergen. Met een aantal opvallende puntjes. Het nieuwe eindbedrag (vooralsnog) werd door wethouder Zwiers bekend gemaakt (33,6 miljoen euro) en er wordt niet begonnen aan de kant van de Stoofstraat, maar aan de andere kant. 
Dit in tegenstelling tot de vertegenwoordiger van de bouwgroep op de bijeenkomst op 27 februari in het gemeentehuis. Toen werd door hem beweerd dat men pas met het stuk naar het Haveneind vanaf de Frites-Chinees, zou beginnen in januari 2020.

Enkele oprispingen.
Maarten Toonders (team bewoners/ondernemers Centrumontwikkeling) had geen goed woord over voor het kwalitatieve niveau van de gemeenteraad. Hij benadrukte het gemis aan ondernemers in het team. 
Een aanwezige oud-ondernemer uit Zevenbergen verzuchtte: “Waarom weet ik niet dat er zo’n team actief is?
Maarten zag diverse evenementen ontstaan, zoals een ijsbaan en een centraal punt voor vuurwerk en tijdens de werkzaamheden ruimte voor de jeugd om b.v. zandsculpturen te maken. 
Goede communicatie, of juist een gebrek hieraan, werd ook genoemd door o.a. Jack van Ham. Die zou een stuk beter kunnen. Hij was van mening dat de controlerende rol van de raad ook voor verbetering vatbaar is.

DCIM\100MEDIA

De vraag of dit dure project voor andere projecten negatief zou uitpakken werd afgedaan door wethouder Brummans met de opmerking dat hiervoor reserveringen waren gedaan. 
Op de vraag of er nog meer geld bij zou moeten antwoordde wethouder Zwiers dat hij die garantie niet kon geven.

hangplek voor ouderen blog

Ik sprak o.a. een bezorgde ondernemer. Hij wist te vertellen dat een aantal ondernemers nu al tot aan hun nek in het water staan en een bouwput van twee jaar niet gaan overleven. Hij was, evenals een aantal andere aanwezigen, van mening dat de haven en het nieuwe centrum zeker een boost zouden zijn voor de gemeente.

Er werden geen onvoldoendes uitgedeeld door aanwezigen die gevraagd werden welk cijfer zij aan het nieuwe centrum zouden geven. Over het algemeen waren de bezoekers van deze happening positief over het project.

Gele akkers

Afgelopen weekend liep ik met mijn hond te wandelen buiten Zevenbergen en zag een groot stuk akkerland dat helemaal geel was verkleurd. Ook op een andere plaats hetzelfde beeld. 
Ik dacht terug aan de verkiezingen van afgelopen week, waaronder die voor het Waterschap. 
Om mijn keuze te bepalen voor deze organisatie bezocht ik o.a. het Klimaatcafé in de Kristal in Zevenbergen. Als zwevende kiezer voor mijn stem aan het Waterschap leek mij dit een prima aanvulling om mijn keuze te bepalen.

Ik vond de inleidingen verhelderend en vooral de discussie na de pauze. Wat mij opviel was het spanningsveld dat merkbaar was tussen een inleider met een duidelijke natuurwens en een bezoeker met een agrarische achtergrond. Beide hadden een mening over de wijze van invulling van de zetels van algemeen en dagelijks bestuur van het Waterschap. Ook andere bezoekers droegen een steentje bij aan de discussie.

Wat mij is bijgebleven van deze avond is het leerzame karakter van een dergelijke bijeenkomst. Voor de burgers zou het echter niet beperkt moeten blijven tot inleidingen in verkiezingstijd. Ook het jaar door zouden klimaatcafés kunnen helpen om zowel de natuur meer aandacht te geven als met andere ogen en positiever naar het boerenleven te kijken.

Nog even terug naar de gele velden. Een van de aandachtspunten was het gebruik van glyfosaat (Roundup) waarmee je oude gewassen, zoals maïs kapot spuit. Kennelijk een vergif dat nog net niet verboden is, maar grote nadelen heeft voor het grondwater met alle gevolgen van dien. Ook voor weidevogels en alles wat in de grond leeft. Hoe dan ook negatief voor mens en dier, lijkt mij.

Tot in het stemhokje wist ik nog niet wat en wie ik voor het Waterschap moest kiezen. Dat geeft toch te denken. Ik ging een keuze maken voor een organisatie, waar ik te weinig van wist, terwijl ik toch best wel vooraan sta als een mening wordt gevraagd. 
Achteraf hoorde en las ik dat ik zeker niet de enige was. Misschien een aandachtspuntje om ook tussendoor eens een Klimaatcafé te houden. Met voldoende tijd voor discussie en aandacht voor alle partijen.

Afvalstoffenheffing

Ik vraag mij af of mensen er nog van schrikken als ze in de krant lezen dat het ophalen van het huishoudelijk afval in 2020 vermoedelijk zo’n 35 tot 45 euro duurder gaat uitpakken. Althans als we wethouder Van Dorst mogen geloven.
Ik denk het niet. Nou ja niet alle lezers zullen ervan schrikken. Vermoedelijk wel die huishoudens die het al financieel krap hebben en blij waren toen in 2017 de afvalstoffenheffing met zo’n 15 % naar beneden ging.
En kom nou niet met de opmerking dat kwijtschelding van gemeentelijke belastingen mogelijk is voor de groep met een bekend minimuminkomen. Ik heb het vooral over de veel grotere groep van Moerdijkers die het net (niet) lukt om de financiële touwtjes aan elkaar te knopen. Bewoners die geen gebruik kunnen maken van regelingen, omdat ze – op papier – net iets meer verdienen dan is toegestaan, om voor een regeling in aanmerking te komen.

De lezers die er niet van schrikken denken misschien “Zie je wel. Niets nieuws onder de zon. Die hele verandering van de afvalinzameling, die voormalig wethouder Kamp al op zijn CV wilde zetten, kost gewoon meer geld”. 
Goed dat we nu een wethouder hebben die “zonder twijfel” in de toekomst kan kijken. Hij beweert dat we – zonder twijfel – duurder uit zouden zijn geweest als we het oude systeem hadden behouden. 
Overigens zijn we, als alles doorgaat met de extra afvalinzameling in de zomermaanden, met de kosten daarvan (nu geraamd op 120.000 euro), weer terug bij het oude tarief van 2016 of zitten daar al weer boven.

De gemeenteraad behandelt binnenkort het voorstel om het krediet van 120.000 euro vrij te maken voor de proef voor het extra inzamelen van GFT in de zomermaanden. Dit is een ideaal moment om met het college de uitvoering van de afvalinzameling tot nu toe in een openbare vergadering te evalueren. 

This image has an empty alt attribute; its file name is IMAG0952-1024x576.jpg


Opvallend is overigens de toename van restafval langs en op de openbare weg. Zou dat apart worden gewogen?

Het centrum van Zevenbergen verandert

Kleine en grote ongemakken zijn het gevolg van de ingezette aanpassing van het centrum van Zevenbergen. We kunnen daar niet omheen als we Zevenbergen een facelift willen geven. Met het verplichte nummertje van het water terug in het centrum en tegelijkertijd de aanpassing van de markt en de omgeving.

Even los van de (extra) kosten, waar ik zeker nog wel een paar keer op terug zal komen in deze Moerdijkertjes, worden inwoners en bezoekers zich nu al bewust van het “ongemak” van de veranderingen in het centrum. 
Niet alleen het verkeer, maar bijvoorbeeld ook de hangplek voor ouderen. De hangplek die ontstond na het afbreken van het Praathuis, maakt inmiddels deel uit van een bouwput.

De ouderen zitten hier niet echt mee. Zoals één van hen het verwoordde: “Als het kwijtraken van ons hangplekje het ergste is, gaat de rest van de gevolgen van de veranderingen wel meevallen”. 
Zij hebben het volste vertrouwen dat een leuke hangplek zeker terugkomt. En verder zijn al die ontwikkelingen in het centrum een dankbaar onderwerp om eens “over van gedachten te wisselen” binnen de groep.

Visie op duurzaamheid

Wooncorporatie Woonkwartier timmert letterlijk en figuurlijk aan de weg. Onder andere een grote renovatie in de wijk Serena in Zevenbergen, opknappen van woningen aan de Doelstraat/Molenstraat/Sint Jorisstraat en op dit moment worden woningen opgeknapt aan de Vianenstraat en Willem III-straat in Zevenbergen. En er staat nog meer op de rol.

Zowel bij de fusie, waarbij Woonkwartier ging samenwerken met een aantal andere corporaties, als via afspraken met de gemeente Moerdijk houdt Woonkwartier de huurders voor dat de toekomst er voor Woonkwartier en huurders duurzaam uit gaat zien. Ook in de uitvoering van duurzaamheidsvisie zou Woonkwartier een belangrijke rol gaan spelen. 
In de afspraken met de gemeente wordt o.a. overeengekomen dat zonnepanelen worden gelegd op de woningen, die een opknapbeurt krijgen. Die afspraak is al weer enige tijd geleden gemaakt. Maar nog weinig sprake van zonnepanelen op huurwoningen in onderhoud bij Woonkwartier.

Onlangs was de directeur van Woonkwartier, Ruud van den Boom, aanwezig bij het bezoek van Madeleine van Torenburg (2e Kamer) aan het Haven- en Industrieterrein. Hij hield zijn bekende betoog, maar wat komt er in de praktijk van terecht? Woonkwartier wilde bij de presentatie van de duurzaamheidsvisie in november 2018 niet veel meer kwijt dan dat over haalbaarheid en betaalbaarheid nog weinig was te zeggen.
Misschien dat – nu haast een half jaar verder – meer bekend is bij Woonkwartier over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de mooie volzinnen uit de duurzaamheidsvisie.

Melkkoetje?

“Sanering kost wel half miljoen extra” kopt BNdeStem op dinsdag 12 maart. Het gaat in dit geval over de extra kosten van de sanering van de Bult van Pars in Klundert.

Nu – wederom – blijkt dat (geldverslindende) onderzoeken niet het gewenste resultaat opleveren is het misschien te overwegen om deze onderzoeken niet meer te laten plaatsvinden en gewoon te beginnen. Als je googled op het woord onderzoek in de begroting van 2020 schrik je van het aantal dat is de pijplijn zit. En over pijp gesproken: het onderzoek naar de doorvoer nieuwe haven naar de Roode Vaart/Mark heeft ook nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Men gaat in januari 2020 gewoon beginnen (althans dat is nu de planning) met graven, in afwachting van wat men tegenkomt.

Ik zal er wel naast zitten, maar zit er geen luchtje aan om het geplande traject van het terugbrengen van de haven op deze wijze drastisch te wijzigen? Immers zou men in april van dit jaar reeds beginnen met het deel Zuid-/Noordhaven – Haveneind en verder. Nu begint men aan de kant van de Stoofstraat. Tegen de tijd dat je aan het andere eind bent kun je niet meer terug en kan er weer een extra krediet worden aangevraagd bij de raad i.v.m. mogelijke tegenslagen. Niet in de laatste plaats door de ervaring met niet goed uitgevoerde onderzoeken. De andere partijen (SOK) zijn dan niet meer aanspreekbaar op extra kosten. Dat hebben ze duidelijk te kennen gegeven tijdens de recente afspraken. Dat geldt ook voor Onafhankelijk Moerdijk. Die partij was hier heel duidelijk over. Maar goed; laat ik daar niet op vooruitlopen.

Nu gaat de sanering van de Bult van Pars – als het aan wethouder Zwiers ligt – een miljoen euro of meer kosten. Uit de algemene reserve. Iets voor de hoeder van deze reserve (het raadslid van de CU) om zich nog eens af te vragen of dit college niet erg hard van stapel loopt met het steeds verder uitdiepen van deze gemeentelijke financiële reserve.

Over uitdiepen gesproken. Er staan nog een aantal grote projecten op stapel, waarvoor een prijskaartje (van jaren geleden) bekend is bij de raad. De uitvoering van deze projecten gaat ongetwijfeld meer geld kosten dan nu bekend. Voor al deze projecten geldt immers ook dat de bouw-/productie- en personeelskosten, waarmee het college van B&W iedere keer schermt, met minimaal twintig percent zijn gestegen en onvoldoende zijn doorberekend in de plannen. Voer genoeg het komende voorjaar voor nog meer stukjes op deze pagina.