Monthly Archives: april 2016

Goede communicatie en toch niet geïnformeerd worden ?!?

“We hebben steeds helder en goed gecommuniceerd”, aldus een wethouder, die daarbij ook opmerkte dat ‘we’ (college van B&W) doen wat de gemeenteraad ons (college van B&W) heeft opgedragen. Het is per se niet uit zijn duim gezogen, want deze reactie kan regelmatig naar aanleiding van opmerkingen van deze wethouder worden opgetekend. Weliswaar worden deze bevindingen met enige regelmaat in het lokale deel van de regionale krant afgedrukt, maar we kunnen toch vaststellen, dat wat er in de krant staat, minimaal dagwaarde heeft, tenzij het tegendeel direct wordt bewezen.

Medemblik 1In dit geval gaat het over de discussie over de vermeende plaatsing van windturbines van haast 200 meter hoogte (‘tiphoogte’) op het industrieterrein. Een groep mensen uit een kern (Klundert in dit geval) is niet zo blij met minimaal een viertal windmolens op een afstand van ongeveer 1.000 meter van hun stadje. “Je zult daar toch de rest van je leven tegenaan moeten kijken”; nou ja, op z’n minst 20 jaar.
Het is niet zo dat dit groepje mensen, dat een groot deel van de inwoners van Klundert zegt te vertegenwoordigen, tegen windmolens is. Maar zo dicht bij de woonbebouwing?

“Kunnen de molens niet op een andere plaats worden gebouwd? Het industrieterrein is een ideale locatie voor dergelijke grote windturbines en met zo’n oppervlakte aan industriële bebouwing, zal er toch wel ergens een plaatsje zijn waar de molens minder storend kunnen worden neergezet” verzuchten veel Klundertenaren.

Nu weer even terug naar de ‘discussie’ tussen bewonervertegenwoordigers en wethouder. Het gaat erom dat die vertegenwoordigers zeggen dat zij niet goed zijn geïnformeerd over de plannen.
Er is dus steeds helder en goed gecommuniceerd, maar de informatievoorziening was op z’n minst onvoldoende. En zo sta je dan tegenover elkaar en kom je er niet zo een, twee, drie uit.
Maar, daar hebben ‘ze’ iets voor bedacht. Er ligt nu een ontwerp van een plan, waarmee je iets kunt vastleggen met regels, een zgn. ontwerp-bestemmingsplan. Met dit plan in je hand “kun je nu officieel bezwaar maken” tegen het plan, of zoiets zou de wethouder hebben gezegd.
Blijft echter dat helder en goed communiceren én niet goed geïnformeerd worden, uitspraken zijn waarvan de gevolgen lijnrecht tegenover elkaar kunnen komen te staan.

Misschien dat de discussie over de (ook kerngerichte) gebiedsplannen en de invulling daarvan, de burgerparticipatie bij de besluitvorming door de gemeente én het extra geld voor communicatie dat er de komende twee jaar komt, inwoners en bestuur dichter bij elkaar gaat brengen. Er ligt een mooie casus op tafel. Komen die grote windmolens er nu wel of juist niet vlak bij Klundert?
De wethouder heeft het over procedures en de inwoners over ‘beleving’. Met deze benadering loop je het risico om lijnrecht tegenover elkaar te blijven staan. Daar hebben ze dan weer democratische afspraken over gemaakt. Kijken hoe dat uitpakt.

Er is inmiddels een paar centimeter aan ‘informatie’ over dit onderwerp. Het woord is nu aan de bewoners. Dat dan weer wel!

Zevenbergen weer in beeld

ZB NoordOnlangs was stedenbouwkundige Riek Bakker op visite bij de gemeenteraad in Moerdijk. Zij was daar op uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders. De opzet was dat Mw. Bakker haar visie zou presenteren op de toekomstige ontwikkelingen van noordelijk Zevenbergen.

Nu is er de komende jaren in Zevenbergen – als centrumkern – van de gemeente Moerdijk veel te doen.
In drie jaar tijd gaat zo’n beetje het hele centrum op de schop. Het water komt bijvoorbeeld terug zoals vroeger al het geval was. Hartje Zevenbergen krijgt meteen ook een flinke facelift. Verder staat nog meer te gebeuren in dit mooie stadje. Als in Moerdijk de provincie en de gemeente het uiteindelijk voor elkaar krijgen, dan verrijst er nabij het grote industrieterrein een logistiek park van respectabele omvang. Als tegemoetkoming voor het ongemak en de toenemende verindustrialisering van het oosten van deze gemeente krijgen een aantal projecten in de gemeente optimaal aandacht.

En juist één van deze projecten is de ontwikkelingen van Zevenbergen Noord. Ook een klein bedrijfsparkje midden in Zevenbergen (Huizersdijk) gaat dan aangepakt worden. Voor veel Zevenbergenaren een stuk verouderde commerciële gribus dat al jaren geleden afgebroken had moeten worden.
Dinsdagavond was Riek Bakker weer in Zevenbergen. Zij presenteerde nogmaals haar visie over de ontwikkelingen van de noordelijke kant van Zevenbergen. Het was tevens een kick-off van dit project. Zowel inwoners als ondernemers konden intekenen om met dit project mee te gaan denken.

Na afloop sprak ik voor- en tegenstanders. Opvallend was dat de tegenstanders voornamelijk uit de andere kernen afkomstig waren. Hier was de teneur dat er wel weer een hoop geld naar Zevenbergen zou gaan ten koste van de ontwikkeling van de andere kernen in de gemeente.
Voorstanders spraken de hoop uit dat er snel gas gegeven gaat worden.
Volgens hen wordt het tijd dat in Zevenbergen ook eindelijk eens iets gaat gebeuren. Of dat nu (mede) ter compensatie is van ongemak van elders of omdat Zevenbergen nou eenmaal de motor van de gemeente zou kunnen zijn, kwam er niet helemaal uit. Wel begreep ik dat een aantal inwoners klaar staat om mee te denken om her en der de schop de grond in te steken of zelf de bulldozer te besturen.

Voor de critici: Riek Bakker wordt niet betaald door de gemeente, maar door het commercieel samenwerkingsverband dat ideeën heeft met Zevenbergen Noord. En bijzonder aandachtspuntje is dat de inwoners en ondernemers in Zevenbergen ca. kunnen deelnemen in de visievorming.
Wel er snel bij zijn, want er wordt al driftig gas gegeven.