Monthly Archives: februari 2016

Markante uitspraken

Kwantiteit of kwaliteit? Het is maar hoe het uitkomt!

In het weekend luister en kijk ik graag nog wat favoriete programma’s terug die ik heb gemist en die een relatie hebben met o.m. de lokale politiek.
Op BNR-radio van afgelopen woensdag (17 februari), in het programma Bouwmeesters, was Stef Blok van het ministerie van Wonen en Rijksdienst te gast.  Voor de interviewer soms moeilijk om deze minister krachtige uitspraken over zijn beleid te ontlokken. De minister doet daarbij echt niet onder voor zijn college minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Maar dit terzijde.

Aan het einde van het interview was de interviewer benieuwd of er een minister voor dit departement terug zou moeten komen. Een breed antwoord van Dhr. Blok was het gevolg met de volgende strekking: ik ben vóór een efficiënte overheid, maar de keuze is aan de volgende regering. Hoeveel mensen je neerzet is afhankelijk van hoeveel partijen je denkt nodig te hebben voor een regering. Partijen willen nu eenmaal veel ministers.

Hoezo efficiënt? Kwantiteit boven kwaliteit ….. en vul de rest zelf maar in.

“Democratie moet onderhouden worden”

Een uitspraak van de burgemeester van Borne, Rob Welten begin dit jaar.

Ik vind dat een juiste constatering. En vooral in een tijd dat – naar mijn idee – vrij veel aandacht wordt besteed aan het fenomeen democratie en democratisch handelen, te pas en te onpas en in welke zin dan ook. Dan past een dergelijke uitspraak wel. Op de achtergrond van deze uitspraak kom ik zo nog even terug.

Vrijheid van meningsuiting, privacy, veiligheid, voorkomen van intimidatie. Een aantal begrippen en idealen die op dit moment wat meer in beeld zijn. Zowel in positieve als in negatieve zin.
Niet alleen gevoed door de discussie rond meer tolerantie, b.v. ten aanzien van asielzoekers. Maar ook door een toename van onverschilligheid, soms vijandigheid  en het ontbreken van respect.

Ik stel dit vast als ik een artikel in de krant of een ander tijdschrift lees. Of als ik op een begrip google, dat ik wat meer wil uitspitten b.v. als achtergrond voor mijn politieke activiteiten.
Democratisch handelen en respect zijn begrippen die voor mij dicht bij elkaar liggen. Het zijn voor mij ook kernwaarden, zoals gedeelde verantwoordelijkheid. Het zijn voor mij geen kreten, maar in de loop van de tijd begrippen geworden.

Eigenlijk had ik een artikeltje willen schrijven naar aanleiding van de uitspraak van genoemde burgemeester Rob Welten. Ik had willen reageren op zijn uitgesproken gedachten, begin dit jaar, over politieke dienstplicht. Dat komt dan een volgende keer wel.

Inmiddels ben ik weer aangesteld als raadslid in de mooie gemeente Moerdijk. En juist deze kernwaarden gaven voor mij de doorslag bij mijn keuze. Een keuze, toen ik onlangs werd gevraagd of ik nog een paar jaar het raadslidmaatschap voor het CDA wilde vervullen.
Deze plaats was vrijgekomen omdat het zittende raadslid een keuze maakte tussen twee passies. Haar rol als vrijwilliger in de samenleving en haar rol als raadslid. Ook dat vind ik een vorm van democratisch onderhoud. Daar heb ik respect voor!