Author Archives: Moer.Dijkjes

Entrees van de kernen

Onlangs schreef ik een stukje over de Huizersdijk in Zevenbergen, m.n. over de gevaarlijke kruising met de Zuidrand.

This image has an empty alt attribute; its file name is IMAG1019-1024x576.jpg
Huizersdijk in Zevenbergen

Nu is de Huizersdijk vanaf deze kruising in de richting van het centrum ook een ramp. Althans als je een bewoner van deze dijk mag geloven. Dat heeft m.n. te maken met de “verbetering” van het wegdek.

Op sommige plaatsen is het wegdek aangepast; zgn. kinderkopjes zijn vervangen door klinkers. Er wordt nu meer gebruik gemaakt van deze weg en het is een racebaan geworden. Over enkele honderden meters is totaal geen straatverlichting. Een deel van de bedrijven langs deze dijk liggen er bij als oorlogsgebied.

De bewoner verwijst hierbij naar o.a. de bouwval van een voormalig bouwbedrijf en het terrein van een aannemer. Volgens zijn informatie wordt de buitenparkeerruimte van dit bedrijf gebruikt voor opslag van oude auto’s van een autobedrijf dat ook aan de Huizersdijk is gevestigd.

In het najaar van 2017 is door de gemeenteraad besloten, op voorstel van het college, om ruim een half miljoen euro extra uit te trekken voor het opknappen van de entrees van de kernen. Dat staat los van de bijenlinten, de kleurige strookjes bloeiende planten aan het begin van de kernen. Daar is nog eens ruim 100 duizend euro in het zelfde jaar voor gereserveerd.

This image has an empty alt attribute; its file name is IMAG1016-1024x576.jpg

In het raadsvoorstel over de entrees van de kernen staat onder meer: door meer kleur te brengen in het groen worden de entrees uitnodigend en vriendelijker, het geeft de kernen een zekere herkenbaarheid en het draagt bij aan de identiteit van de gemeente Moerdijk.

Het is niet te hopen dat deze entree van Zevenbergen maatgevend is voor de toegang van de andere kernen. In dat geval valt er nog een hoop te doen in deze gemeente.

Hoe dan ook: ruim anderhalf jaar na het goedkeuren van het voorstel van het college, is er aan de Huizersdijk weinig gedaan. Als entree vanuit bijvoorbeeld Standdaarbuiten is de Huizersdijk nog lang niet op Excellent niveau, zoals in het raadsvoorstel uit 2017 wordt gesuggereerd. Als alle aandacht van de gemeente de komende jaren gericht blijft op “de haven” in Zevenbergen, dan zal het opknappen van de Huizersdijk wel een jaren ’20-verhaal worden.

Deltaplan Biodiversiteit

‘Alles in de bodem is samenwerking’

Door het massaal verdwijnen van insecten storten onze voedselketens in elkaar en wordt de wereldwijde voedselvoorziening bedreigd. Boeren, natuurbeheerders, wetenschappers en bedrijfsleven proberen gezamenlijk het tij te keren.

Wilde bloemen langs de akker­s bij Biddinghuizen. Op deze manier worden schadelijke insecten bestreden en de ­biodiversiteit bevorderd
© Mischa Keijser / De Beeldunie

De Amerikaanse wetenschapsjournalist Elizabeth Kolbert noemde het in haar boek The Sixth Extinction (2014) de zesde uitstervingsgolf. In de diepe geschiedenis van de aarde hebben al verschillende uitstervingsgolven plaatsgevonden; volgens de wetten van de evolutie is het immers volkomen normaal dat bepaalde soorten uitsterven en plaats maken voor nieuwe soorten die beter aangepast zijn aan een veranderde omgeving. Maar deze keer is het anders. Dit is de eerste uitstervingsgolf die de mens zelf veroorzaakt én die zich in moordend tempo afspeelt. We verliezen aan de lopende band plant- en diersoorten. De biodiversiteit neemt razendsnel en dramatisch af en wetenschappers van een recente studie van de Verenigde Naties waarschuwen dat dit ‘net zo gevaarlijk is als de opwarming van de aarde’.

Met deze alinea begint het artikel uit de Groene Amsterdammer van deze week met een o.m. de noodkreet:
‘De verstikkende deken van ammoniak en landbouwgif die over ons landschap ligt, heeft vergaande gevolgen, niet alleen voor de natuur, ook voor onze gezondheid’

Lees het hele artikel uit
De Groene Amsterdammer (13)

https://bit.ly/2YL8Vc6

(Betaalbare) cultuur in Moerdijk

Ik werd getriggerd door een facebookpagina, met als titel Cultuur Moerdijk. Aandacht werd gevraagd voor enkele Passiemomenten in Klundert, Zevenbergen en Willemstad. In het boekje Uitagenda Moerdijk was ik deze evenementen ook al tegengekomen. Op Ons WestBrabant (muziek en nieuwszender, o.a. te beluisteren in de gemeente Moerdijk), had ik de promotie gehoord over de uitvoering van het Passieverhaal in de Bartholomeuskerk in Zevenberg, met nadruk op de gratis toegang.
Tja… einde verhaal. Even meegedaan met de promotie? Of toch ……

This image has an empty alt attribute; its file name is Cultuur-Moerdijk.jpg

Bij het doorbladeren van het genoemde boekje was mij opgevallen dat voor veel evenementen een toegangsprijs wordt gerekend. En terecht. Iedere uitvoering kost nou eenmaal geld, al was het maar voor de promotie, huur van de ruimte en een onkostenvergoeding voor de artiesten.

Alhoewel ik mij herinner dat nog niet zo lang geleden een toegangskaartje voor een concert in de Moerdijkzaal in Zevenbergen 5,00 of 7,50 euro kostte, trof ik nu zelfs een toegangsprijs aan van 17,50 euro voor een High Tea-concert. En ik altijd maar denken dat de toegang tot een High Tea vooral wordt bekostigd door hetgeen je zelf meeneemt en waarvan jij de hoogte van de kosten bepaalt.

De Schuur in Zevenbergen

Even terug naar de nieuwe Uitagenda.
Ik was overigens tevreden dat deze “reclame” ook in mijn brievenbus terecht was gekomen, ondanks mijn Nee-/Ja-sticker ;-]. Weer complimenten voor de verzorging en de manier waarop in dit boekwerkje wordt getracht om heel veel evenementen uit de gemeente te presenteren. Eigenlijk hoef je (op cultureel gebied) niets meer te missen. Of het zou de toegangsprijs moeten zijn die een drempel voor veel mensen opwerpt.

This image has an empty alt attribute; its file name is Passions.jpg

Ik ken mensen die het niet zo breed hebben, die jaren geleden naar het zondagmiddagconcert in de Moerdijkzaal gingen, omdat de toegang betaalbaar was. Die nu al lang niet meer naar dergelijke evenementen gaan, omdat je je inkomsten nou eenmaal voor je steeds duurder wordende huishouden nodig hebt.

Dan is het fijn dat het Passiemoment in de Bartholomeuskerk in Zevenbergen gratis is.
Zou een cultuurpasje voor inwoners met een inkomen tot 110 procent van het minimumloon geen optie zijn? Zodat deze mensen, met een korting op de toegangsprijs, toch naar evenementen kunnen. Eens kijken of ik met deze vraag een raadslid geïnteresseerd kan krijgen. Een naar mijn idee interessanter onderwerp dan dat geneuzel over lantaarnpalen en de omvang van stoeptegels.

This image has an empty alt attribute; its file name is Viool-en-ruimte.jpg

Eigenlijk is dit stukje al weer te lang voor een blog. Maar toch nog even een nabrander. Het moet mij van het hart dat van de uitvoerenden van drie concerten (pag. 5 Uitagenda) de artiesten uit het buitenland komen. Meer oog voor regionale kwaliteit, en dat is er genóeg, kan m.i. geen kwaad.

Afhankelijkheden

“Eerste stappen” is de titel dit keer van de wekelijkse column van burgemeester en wethouders van Moerdijk in de Moerdijkse Bode van 27 maart. In deze column de gedachten van wethouder Désirée Brummans. Zij gaat in op de langdurige procedures van voorbereiding, voordat je met je spa de grond in kan. Aandachtspunten die juist bij wethouders en

This image has an empty alt attribute; its file name is IMAG1080-1024x576.jpg
Nieuwbouw Bosselaar-Zuid

ambtenaren gemeengoed zijn; punten waar je van afhankelijk bent. B.v. bij het voorbeeld van de wethouder over woningbouw en de afhankelijkheid van regelgeving (duurzaamheidseisen) andere overheden (provincie) en een gemeenteraad, die er ook nog iets van vindt.

Afhankelijkheden dus. Je wilt wat doen aan de behoefte aan meer woningen in de gemeente. Daar heb je geen apart onderzoek voor nodig. De wachtlijsten spreken voor zich. Wát voor woningen is een kwestie van de wensen in kaart brengen en op elkaar afstemmen.

This image has an empty alt attribute; its file name is IMAG1081-1024x576.jpg
Doorkijkje in de Bosselaar

Van wie of wat ben je afhankelijk als je als gemeente iets wil bereiken? B.v. een gemeenschappelijk gebouw in Willemstad, waar je twee scholen in onderbrengt, een gymzaal, een buurthuis, een bibliotheek. Alles onder één dak. Voor de afstemming ben je onder andere afhankelijk van het bestuur van één van de scholen, die een gezamenlijk gebouw voor deze voorzieningen niet direct ziet zitten. 
Er is door de gemeente rekening gehouden met deze afhankelijkheid, en nu wordt het – na het zoveelste overleg – toch één gebouw. 
Is nu alle vraag naar ruimte door verenigingen en stichtingen in Willemstad voldoende in beeld gebracht?

Jammer dat de al tientallen jaren oude wens voor een sporthal in Willemstad niet meteen kan worden meegenomen. Of gaat de nieuwe gymzaal in die vraag voorzien en is daarmee de afhankelijkheid van de bewoners – in dit geval van de gemeente – voor een professionele sportvoorziening, weggenomen?

Groener Moerdijk

Met het groen in de gemeente gaat het steeds beter. Zeker nu de bijenlinten meer kleur krijgen, m.n. goed voor alle vliegende insecten. Het is een open deur om te zeggen dat je haast geen bijen meer ziet, laat staan een vlinder. Dus des te meer van die kleurige linten des te beter.

Bijenlint langs de Klundertseweg Zevenbergen

Ook de mensen van de groenvoorziening van de WVS doen stinkend hun best en vakkundig. Niet met oogkleppen voor snoeien maar met beleid en voldoende groen laten staan voor kruipende en vliegende beestjes.

Soms heb ik de idee dat er wat veel wordt gesnoeid, zoals de bomenrij langs de oprit naar de brug richting Bosselaar-Zuid.

This image has an empty alt attribute; its file name is IMAG1023-1024x576.jpg

Of zou dit zijn omdat men binnenkort de gevaarlijke kruising met de Huizersdijk gaat aanpakken. Dat wordt wel tijd, want ik denk dat de volgende klapper flink raak zal zijn. Wanneer je nu vanuit de Bosselaar over de brug richting de kruising met Huizersdijk rijdt, heb je een mooi zicht op het verkeer dat van rechts over de Huizersdijk de kruising nadert en als er niets aankomt kun je lekker doorgassen. Ondanks het stopbord worden hier flinke snelheden bereikt. Helaas is het zicht op de Huizersdijk vanuit de richting Standdaarbuiten waardeloos. Op de klapper vanuit die richting kun je wachten.

This image has an empty alt attribute; its file name is IMAG1066-1024x576.jpg
Kruising Huizersdijk / Zuidrand

Uiteraard geldt dit nieuwe beeld ook als je over de Huizersdijk richting Standdaarbuiten de kruising nadert. Je hebt nu een prima overzicht om met forse snelheid “ongehinderd” de kruising over te rijden. Een voordeel is dat je die zware jongens van Mulders Transport daar niet meer tegenkomt. Goeie zet geweest van de gemeente.

Repareer het dak als het mooi weer is. Dus gewoon beginnen met die kruising. Hopelijk zijn de – inmiddels – meerkosten te overzien.

Bijeenkomst De Bakkerij over de haven in Zevenbergen

In café De Bakkerij werd zaterdagmiddag (16 maart) gepraat over het open graven van de haven door Zevenbergen. Met een aantal opvallende puntjes. Het nieuwe eindbedrag (vooralsnog) werd door wethouder Zwiers bekend gemaakt (33,6 miljoen euro) en er wordt niet begonnen aan de kant van de Stoofstraat, maar aan de andere kant. 
Dit in tegenstelling tot de vertegenwoordiger van de bouwgroep op de bijeenkomst op 27 februari in het gemeentehuis. Toen werd door hem beweerd dat men pas met het stuk naar het Haveneind vanaf de Frites-Chinees, zou beginnen in januari 2020.

Enkele oprispingen.
Maarten Toonders (team bewoners/ondernemers Centrumontwikkeling) had geen goed woord over voor het kwalitatieve niveau van de gemeenteraad. Hij benadrukte het gemis aan ondernemers in het team. 
Een aanwezige oud-ondernemer uit Zevenbergen verzuchtte: “Waarom weet ik niet dat er zo’n team actief is?
Maarten zag diverse evenementen ontstaan, zoals een ijsbaan en een centraal punt voor vuurwerk en tijdens de werkzaamheden ruimte voor de jeugd om b.v. zandsculpturen te maken. 
Goede communicatie, of juist een gebrek hieraan, werd ook genoemd door o.a. Jack van Ham. Die zou een stuk beter kunnen. Hij was van mening dat de controlerende rol van de raad ook voor verbetering vatbaar is.

DCIM\100MEDIA

De vraag of dit dure project voor andere projecten negatief zou uitpakken werd afgedaan door wethouder Brummans met de opmerking dat hiervoor reserveringen waren gedaan. 
Op de vraag of er nog meer geld bij zou moeten antwoordde wethouder Zwiers dat hij die garantie niet kon geven.

hangplek voor ouderen blog

Ik sprak o.a. een bezorgde ondernemer. Hij wist te vertellen dat een aantal ondernemers nu al tot aan hun nek in het water staan en een bouwput van twee jaar niet gaan overleven. Hij was, evenals een aantal andere aanwezigen, van mening dat de haven en het nieuwe centrum zeker een boost zouden zijn voor de gemeente.

Er werden geen onvoldoendes uitgedeeld door aanwezigen die gevraagd werden welk cijfer zij aan het nieuwe centrum zouden geven. Over het algemeen waren de bezoekers van deze happening positief over het project.

Gele akkers

Afgelopen weekend liep ik met mijn hond te wandelen buiten Zevenbergen en zag een groot stuk akkerland dat helemaal geel was verkleurd. Ook op een andere plaats hetzelfde beeld. 
Ik dacht terug aan de verkiezingen van afgelopen week, waaronder die voor het Waterschap. 
Om mijn keuze te bepalen voor deze organisatie bezocht ik o.a. het Klimaatcafé in de Kristal in Zevenbergen. Als zwevende kiezer voor mijn stem aan het Waterschap leek mij dit een prima aanvulling om mijn keuze te bepalen.

Ik vond de inleidingen verhelderend en vooral de discussie na de pauze. Wat mij opviel was het spanningsveld dat merkbaar was tussen een inleider met een duidelijke natuurwens en een bezoeker met een agrarische achtergrond. Beide hadden een mening over de wijze van invulling van de zetels van algemeen en dagelijks bestuur van het Waterschap. Ook andere bezoekers droegen een steentje bij aan de discussie.

Wat mij is bijgebleven van deze avond is het leerzame karakter van een dergelijke bijeenkomst. Voor de burgers zou het echter niet beperkt moeten blijven tot inleidingen in verkiezingstijd. Ook het jaar door zouden klimaatcafés kunnen helpen om zowel de natuur meer aandacht te geven als met andere ogen en positiever naar het boerenleven te kijken.

Nog even terug naar de gele velden. Een van de aandachtspunten was het gebruik van glyfosaat (Roundup) waarmee je oude gewassen, zoals maïs kapot spuit. Kennelijk een vergif dat nog net niet verboden is, maar grote nadelen heeft voor het grondwater met alle gevolgen van dien. Ook voor weidevogels en alles wat in de grond leeft. Hoe dan ook negatief voor mens en dier, lijkt mij.

Tot in het stemhokje wist ik nog niet wat en wie ik voor het Waterschap moest kiezen. Dat geeft toch te denken. Ik ging een keuze maken voor een organisatie, waar ik te weinig van wist, terwijl ik toch best wel vooraan sta als een mening wordt gevraagd. 
Achteraf hoorde en las ik dat ik zeker niet de enige was. Misschien een aandachtspuntje om ook tussendoor eens een Klimaatcafé te houden. Met voldoende tijd voor discussie en aandacht voor alle partijen.

Afvalstoffenheffing

Ik vraag mij af of mensen er nog van schrikken als ze in de krant lezen dat het ophalen van het huishoudelijk afval in 2020 vermoedelijk zo’n 35 tot 45 euro duurder gaat uitpakken. Althans als we wethouder Van Dorst mogen geloven.
Ik denk het niet. Nou ja niet alle lezers zullen ervan schrikken. Vermoedelijk wel die huishoudens die het al financieel krap hebben en blij waren toen in 2017 de afvalstoffenheffing met zo’n 15 % naar beneden ging.
En kom nou niet met de opmerking dat kwijtschelding van gemeentelijke belastingen mogelijk is voor de groep met een bekend minimuminkomen. Ik heb het vooral over de veel grotere groep van Moerdijkers die het net (niet) lukt om de financiële touwtjes aan elkaar te knopen. Bewoners die geen gebruik kunnen maken van regelingen, omdat ze – op papier – net iets meer verdienen dan is toegestaan, om voor een regeling in aanmerking te komen.

De lezers die er niet van schrikken denken misschien “Zie je wel. Niets nieuws onder de zon. Die hele verandering van de afvalinzameling, die voormalig wethouder Kamp al op zijn CV wilde zetten, kost gewoon meer geld”. 
Goed dat we nu een wethouder hebben die “zonder twijfel” in de toekomst kan kijken. Hij beweert dat we – zonder twijfel – duurder uit zouden zijn geweest als we het oude systeem hadden behouden. 
Overigens zijn we, als alles doorgaat met de extra afvalinzameling in de zomermaanden, met de kosten daarvan (nu geraamd op 120.000 euro), weer terug bij het oude tarief van 2016 of zitten daar al weer boven.

De gemeenteraad behandelt binnenkort het voorstel om het krediet van 120.000 euro vrij te maken voor de proef voor het extra inzamelen van GFT in de zomermaanden. Dit is een ideaal moment om met het college de uitvoering van de afvalinzameling tot nu toe in een openbare vergadering te evalueren. 

This image has an empty alt attribute; its file name is IMAG0952-1024x576.jpg


Opvallend is overigens de toename van restafval langs en op de openbare weg. Zou dat apart worden gewogen?

Het centrum van Zevenbergen verandert

Kleine en grote ongemakken zijn het gevolg van de ingezette aanpassing van het centrum van Zevenbergen. We kunnen daar niet omheen als we Zevenbergen een facelift willen geven. Met het verplichte nummertje van het water terug in het centrum en tegelijkertijd de aanpassing van de markt en de omgeving.

Even los van de (extra) kosten, waar ik zeker nog wel een paar keer op terug zal komen in deze Moerdijkertjes, worden inwoners en bezoekers zich nu al bewust van het “ongemak” van de veranderingen in het centrum. 
Niet alleen het verkeer, maar bijvoorbeeld ook de hangplek voor ouderen. De hangplek die ontstond na het afbreken van het Praathuis, maakt inmiddels deel uit van een bouwput.

De ouderen zitten hier niet echt mee. Zoals één van hen het verwoordde: “Als het kwijtraken van ons hangplekje het ergste is, gaat de rest van de gevolgen van de veranderingen wel meevallen”. 
Zij hebben het volste vertrouwen dat een leuke hangplek zeker terugkomt. En verder zijn al die ontwikkelingen in het centrum een dankbaar onderwerp om eens “over van gedachten te wisselen” binnen de groep.

Visie op duurzaamheid

Wooncorporatie Woonkwartier timmert letterlijk en figuurlijk aan de weg. Onder andere een grote renovatie in de wijk Serena in Zevenbergen, opknappen van woningen aan de Doelstraat/Molenstraat/Sint Jorisstraat en op dit moment worden woningen opgeknapt aan de Vianenstraat en Willem III-straat in Zevenbergen. En er staat nog meer op de rol.

Zowel bij de fusie, waarbij Woonkwartier ging samenwerken met een aantal andere corporaties, als via afspraken met de gemeente Moerdijk houdt Woonkwartier de huurders voor dat de toekomst er voor Woonkwartier en huurders duurzaam uit gaat zien. Ook in de uitvoering van duurzaamheidsvisie zou Woonkwartier een belangrijke rol gaan spelen. 
In de afspraken met de gemeente wordt o.a. overeengekomen dat zonnepanelen worden gelegd op de woningen, die een opknapbeurt krijgen. Die afspraak is al weer enige tijd geleden gemaakt. Maar nog weinig sprake van zonnepanelen op huurwoningen in onderhoud bij Woonkwartier.

Onlangs was de directeur van Woonkwartier, Ruud van den Boom, aanwezig bij het bezoek van Madeleine van Torenburg (2e Kamer) aan het Haven- en Industrieterrein. Hij hield zijn bekende betoog, maar wat komt er in de praktijk van terecht? Woonkwartier wilde bij de presentatie van de duurzaamheidsvisie in november 2018 niet veel meer kwijt dan dat over haalbaarheid en betaalbaarheid nog weinig was te zeggen.
Misschien dat – nu haast een half jaar verder – meer bekend is bij Woonkwartier over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de mooie volzinnen uit de duurzaamheidsvisie.